Inbreng in vennootschappen

Bij inbreng van een onroerend goed in een vennootschap is een exacte en fiscaal aanvaarde waardebepaling noodzakelijk. Deze waarde kan de vermogenstoestand van de onroerende goederen in de vennootschap weergeven en afschrijvingen van gebouwen naar de fiscus toe verantwoorden.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons