Asbest attest

Asbestvezels zijn onzichtbare, microscopische vezels die bij het inademen (dodelijke) ziektes tot gevolg kunnen hebben. Het asbest attest geeft ons inzicht of er al dan niet asbestvezels gebruikt werden in een pand dat te koop gesteld wordt.

Vanaf 23 november 2022 wordt het asbest attest verplicht bij verkoop van elk pand met bouwjaar 2000 of ouder.

Dit geldt dus voor zowel huizen en appartementen als horecazaken, kantoren, industriële gebouwen en dergelijke meer.

Het asbest attest moet beschikbaar zijn op het moment dat het pand te koop wordt gesteld, zodat potentiële kopers meteen zicht hebben of er al dan niet asbest aanwezig is in het pand alvorens over te gaan tot de koopbeslissing.

De deskundige gaat langs bij uw pand en maakt een inventaris op van alle materialen die mogelijk asbest kunnen bevatten.

Bij twijfel kan geopteerd worden om stalen te nemen en via labo-analyse te onderzoeken, zodat met zekerheid gesteld kan worden of er al dan niet asbest aanwezig is in dit materiaal. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de klant/opdrachtgever.

Meer info over het asbest attest vindt u op : https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest

Bij eventuele vragen over afspraken, plaatsbezoek, werkwijze en dergelijke meer kunt u ons uiteraard steeds bereiken via telefoon of e-mail.

Prijzen vanaf € 300 (excl btw)

Hoe kunnen wij u helpen?

Contacteer ons