Op zoek naar de werkelijke waarde van uw woning?

Over Focus Adviesbureau

Onze diensten:

Waardebepaling bij aankoop en verkoop

De aankoop van een eigendom is voor de meeste mensen de zwaarste investering in hun leven! Een toekomstige eigenaar laat zich beter zo goed mogelijk vooraf informeren. Door een waardebepaling vòòr de aankoop kan men geld besparen. De expert kan de koper tevens op gebreken wijzen. Bij de verkoop van een eigendom krijgt de verkoper dankzij een onafhankelijke schatting de realistische marktwaarde. Dit kan dan ook voor een betere verkoop zorgen. Uit onze ervaring blijkt dat een te hoog geprijsde eigendom (veel hoger dan de marktwaarde) potentiële kopers verliest.

Lees meer

Inbreng in vennootschappen

Bij inbreng van een onroerend goed in een vennootschap is een exacte en fiscaal aanvaarde waardebepaling noodzakelijk. Deze waarde kan de vermogenstoestand van de onroerende goederen in de vennootschap weergeven en afschrijvingen van gebouwen naar de fiscus toe verantwoorden.

Lees meer

Schatting voor aangifte nalatenschap

Het is aangewezen om voor een aangifte nalatenschap de waarde van een onroerend goed te laten bepalen door een expert onroerende goederen erkend door de VLAamse BELastingsdienst. Bij aangifte van een té hoge waarde worden er te veel successierechten betaald. Indien er echter een té lage waarde van het onroerend goed wordt aangegeven, lopen de erfgenamen het risico op een aanzienlijke boete ( tot 20 % ) voor een tekortschatting. Bij een verkoop binnen de 5 jaar voor een hogere prijs dan de aangegeven waarde kan er eveneens een bijkomende aanslag en boete worden opgelegd door de overheid. U kunt dit vermijden als de aangegeven waarde gestaafd wordt door een schattingsverslag van een erkend VLABEL schatter. In dat geval is de geschatte waarde bindend voor de administratie en kunnen er geen boetes worden opgelegd.

Lees meer

Verdelingen

Bij de verdeling van onroerende goederen ontstaat tussen de verschillende partijen soms onenigheid. Wie moet betalen vindt het gevraagde bedrag vaak te hoog terwijl de andere partij de waarde dan weer te laag vindt. Uit onverdeeldheid treden en de daaraan verbonden gerechtelijke procedures kunnen lang aanslepen en brengen heel wat kosten mee. Ook voor uitbetaling/verkoop bij een echtscheiding biedt een onpartijdige deskundige waardebepaling dé mogelijkheid om de verdeling in der minne te regelen.

Lees meer

Plaatsbeschrijving bij verhuur/bij aanvang werken

Een deskundige plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract is belangrijk voor zowel huurder als verhuurder. Dit voorkomt onnodige discussie op het einde van de huurovereenkomst. De wetgeving bepaalt ook dat de beschrijving volledig, correct en omstandig is. Clausules als ‘de huurder erkent dat het gehuurde goed in goede staat is’ worden niet aanvaard.

Lees meer

EPC

Dankzij het energieprestatiecertificaat krijgt men informatie over het energieverbruik van een woning, handelspand of gebouw. Met het vernieuwde EPC wil de Vlaamse regering tegen 2050 alle entiteiten in Vlaanderen minstens even energiezuinig maken als nieuwbouw van vandaag. Op het nieuwe EPC kan u zien in welke mate uw pand al voldoet aan de langetermijndoelstelling. Het EPC, voor residentieel, en het EPC knr, voor klein niet-residentieel, is verplicht bij verkoop of verhuur van een woonentiteit of handelsentiteit. Het EPC GD, voor appartementsgebouwen, is een extra overkoepelend certificaat voor appartementsgebouwen met minstens twee residentiële eenheden. De energiescore dient bij elke commerciële communicatie vermeld te worden. De geldigheidsduur is tien jaar.

Lees meer

EPB

Plannen om te bouwen of te verbouwen? Dan moet uw nieuwbouw- of renovatieproject voldoen aan de nieuwe energieprestatie regelgeving. De Vlaamse overheid wil dat alle gebouwen energiezuinig en gezond worden. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de EPB eisen, hierbij staat EPB voor Energie Prestatie en Binnenklimaat.

Lees meer

Graag vrijblijvend meer info?

Contacteer ons