Inbreng in vennootschappen

Bij inbrengen of uithalen van vastgoed uit een vennootschap is het cruciaal dat dit accuraat gewaardeerd wordt. Zo krijgen alle betrokken partijen de garantie dat de transactie eerlijk verloopt. Anderzijds is het ook belangrijk dat de waardering correct verantwoord kan worden naar de fiscus toe.

Deze waarde kan de vermogenstoestand van de onroerende goederen in de vennootschap weergeven en afschrijvingen van gebouwen naar de fiscus toe verantwoorden.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons