EPC-label premie vanaf 2021

07/11/2019 - 13:21

Heeft u een woning met een slechte energieprestatie? Indien u de woning binnen de 5 jaar na zo grondig renoveert dat het EPC-label significant verbetert, kunt u hiervoor vanaf 2021 een aanzienlijke premie voor ontvangen.

EPC-label premie vanaf 2021

Welke woningen komen in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de EPC-labelpremie indien u voldoet aan onderstaande criteria:

- De wooneenheid moet beschikken over een EPC dat ten laatste opgesteld werd in 2019.

- Indien het gaat over een woonhuis moet de EPC dermate slecht scoren dat er een E of F label behaald werd

- Voor appartementen gaat het om een D, E of F label

Wat moet concreet gebeuren om recht te hebben op de premie?

Het EPC moet binnen de 5 jaar significant verbeterd worden. Als het origineel EPC met de slechte score dateert van 2019 of 2020, moet er voor 1 januari 2026 een nieuw EPC gemaakt worden waaruit de nieuwe situatie blijkt.

Voor huizen moet men minimaal een C-label halen op het nieuwe attest. Bij appartementen wordt minimaal een B-label geëist.

Weet u niet hoeveel uw EPC score bedraagt? U kunt het momenteel indicatief testen via de test-uw-epc-tool.

Opmerking: het is wel steeds nodig om effectief een EPC te laten uitvoeren. Deze tool is dus louter indicatief en niet voldoende om aanspraak te maken op de premie.

Hoeveel bedraagt de premie ?

Voor woonhuizen:

- Nieuw EPC label A => € 5000
- Nieuw EPC laber B => € 3750
- Nieuw EPC label C => € 2500

Voor appartementen:

- Nieuw EPC label A => € 3750
- Nieuw EPC label B => € 2500

Voor zogenaamde "beschermde doelgroepen" liggen deze bedragen nog iets hoger.

Bron: https://www.energiesparen.be/epc-label-premie