Prekadastratie - opdelen gebouw

Prekadastratie

Elk perceel of gebouw beschikt over een uniek kadastraal nummer. Bij elke wijziging aan het betreffende perceel of gebouw dient voorafgaand een nieuw kadastraal perceelnummer of partitie toegekend te worden. Deze toekenning noemt men een ‘prekadastratie’.

In volgende gevallen dient een prekadastratie aangevraagd te worden:

  • Opdelen meergezinswoning in individuele entiteiten, ook bij het afsplitsen van bvb. een kelder of garage.
  • Opstellen of wijzigen basisakte
  • Verkavelen van een perceel
  • Wijzigingen aan de perceelsgrens of het vastleggen van de juiste ligging ervan.

OPDELEN GEBOUW

Wilt u een gebouw opdelen in aparte privatieve entiteiten dan dient u naast de prekadastratie ook de aandelen van ieder privatief deel in de gemeenschappelijke delen te bepalen en te motiveren in een verslag van opdeling.Dit verslag wordt dan door de notaris opgenomen in de basisakte.

Vragen over prekadastratie of opdelen van een gebouw?

Contacteer ons