Schatting voor aangifte nalatenschap

Focus Adviesbureau werkt met experten die VLABEL - gecertificeerd zijn.

Het is aangewezen om voor een aangifte nalatenschap de waarde van een onroerend goed te laten bepalen door een expert onroerende goederen erkend door de VLAamse BELastingsdienst. (VLABEL)

Bij aangifte van een té hoge waarde betaalt men te veel successierechten. Indien er echter een té lage waarde van het onroerend goed wordt aangegeven, lopen de erfgenamen het risico op een aanzienlijke boete (tot 20 %) voor een tekortschatting.
Bij een verkoop binnen de 5 jaar voor een hogere prijs dan de aangegeven waarde kan er eveneens een bijkomende aanslag en boete worden opgelegd door de overheid.

U kunt dit vermijden als de aangegeven waarde gestaafd wordt door een schattingsverslag van een erkend VLABEL schatter. In dat geval is de geschatte waarde bindend voor de administratie en kunnen er geen boetes worden opgelegd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Contacteer ons