Schatting voor aangifte nalatenschap

Bij een nalatenschap moet een onroerend goed officieel geschat worden, zodat de overheid een zicht krijgt op de waarde van het goed om daarop een belasting te heffen. Een VLABEL gecertificeerd schatter heeft hier een enorm voordeel t.o.v. een niet-gecertificeerde persoon, ook al is dit een notaris.

Het is aangewezen om voor een aangifte nalatenschap de waarde van een onroerend goed te laten bepalen door een expert onroerende goederen erkend door de VLAamse BELastingsdienst. (VLABEL)

Bij aangifte van een té hoge waarde betaalt men te veel successierechten. Indien er echter een té lage waarde van het onroerend goed wordt aangegeven, lopen de erfgenamen het risico op een aanzienlijke boete (tot 20 %) voor een tekortschatting.
Bij een verkoop binnen de 5 jaar voor een hogere prijs dan de aangegeven waarde kan er eveneens een bijkomende aanslag en boete worden opgelegd door de overheid.

U kunt dit vermijden als de aangegeven waarde gestaafd wordt door een schattingsverslag van een erkend VLABEL schatter. In dat geval is de geschatte waarde bindend voor de administratie en kunnen er geen boetes worden opgelegd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Contacteer ons