Verdelingen

Wanneer partners uit elkaar gaan en het vastgoed verdeeld moet worden, ontstaat vaak onenigheid over de waarde van dit vastgoed. In zulke situaties is het interessant om een onafhankelijke partij het onroerend goed te laten schatten.

Bij de verdeling van onroerende goederen ontstaat tussen de verschillende partijen soms onenigheid. Wie moet betalen vindt het gevraagde bedrag vaak te hoog terwijl de andere partij de waarde dan weer te laag vindt. Uit onverdeeldheid treden en de daaraan verbonden gerechtelijke procedures kunnen lang aanslepen en brengen heel wat kosten mee. Ook voor uitbetaling/verkoop bij een echtscheiding biedt een onpartijdige deskundige waardebepaling dé mogelijkheid om de verdeling in der minne te regelen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Contacteer ons